به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ با افزایش ۵ درصد و قیمت هر لیتر فراورده های نفتی برای توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین و توزیع فراورده های نفتی موافقت کردند.

در بند «ی» تبصره ۲ بودجه ۱۳۹۴ آمده است:

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.

نرخ جدید فراروده های نفتی در سال ۹۴

براین اساس نرخ جدیدی فراورده های نفتی براساس جدول زیر خواهد بود.

جدول نرخ فراروده های نفتی در سال ۹۴
عنوان قیمت فعلی قیمت جدید
بنزین سهمیه‌ای / لیتر ۷۰۰۰ تومان ۷۳۵ تومان
بنزین آزاد / لیتر ۱۰۰۰ تومان ۱۰۵۰ تومان
نفت سفید / لیتر ۱۵۰ تومان ۱۵۷.۵ تومان
نفت کوره سوخت حرارتی / لیتر ۲۵۰ تومان ۲۶۵ تومان
گاز مایع / هر کیلو ۲۱۰ تومان ۲۲۰.۵ تومان
گازوئیل سهمیه ای / لیتر ۱۵۷.۵ تومان ۱۶۶ تومان
گازوئیل آزاد / لیتر ۳۶۵.۵ تومان ۳۸۶ تومان

بر این اساس چون نرخ تغییرات قیمت فراورده های نفتی اندک است امکان دارد دولت تنها این افزایش قیمت را به منظور کسب درآمدبر روی قیمت های آزاد فراورده های نفتی اعمال کند.