به گزارشافکارنیوز،محمد تقی کره‌‌ای اظهار داشت: ‌ مطالعه در مورد ریزگردها از سال‌ها قبل توسط سازمان زمین‌شناسی آغاز شده است، در جلگه خوزستان در جنوب کشور مطالعاتی انجام شد و علاوه بر این، اقداماتی نیز در جهت همکاری با کشورهای همسایه عراق و اردن صورت گرفت.

وی تصریح کرد: تفاهمنامه‌ای توسط سازمان زمین‌شناسی در جهت رفع ریزگردهای جنوب کشور تهیه شده که پیش‌بینی می‌کنیم امروز در جریان سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق امضا شود.

وی ادامه داد: ‌ مشکل ریزگردها را از دید زمین‌شناسی و منشأ ایجاد آن مورد بررسی قرار داده‌ایم، اقدامات کلی قبلا صورت گرفته که قصد داریم این مسائل را به سرعت پیش ببریم. برای مهار کامل ریزگردها برنامه‌ریزی کنیم و در اختیار سازمان‌های مربوطه مانند سازمان محیط زیست قرار دهیم.

کره‌ای توضیح داد: منشأ بخشی از ریزگردهایی که به ایران وارد می‌شود عراق، اردن و تا حدودی عربستان سعودی است که باید مناطق تولیدکننده این ریزگردها را از لحاظ زمین‌شناسی مورد شناسایی قرار دهیم.

وی افزود: به این ترتیب، پس از شناسایی این مناطق، ‌اولویت‌بندی صورت خواهد گرفت و برای مهار ریزگردها معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه از بین ۴۲ مخاطره شناخته شده در دنیا ۳۲ مخاطره در ایران وجود دارد، گفت: ‌تا چند سال پیش، ایران از نظر رده‌بندی مخاطرات در دنیا در رده سوم قرار داشت.

رئیس سازمان زمین‌شناسی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای مخاطرات در ایران، ‌سرمایه‌گذاری لازم برای مقابله با آن نشده است و معمولا بعد از وقوع مخاطرات، برای رفع آن فکری می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان زمین‌شناسی در سال ۸۳ در مورد از بین رفتن آبخوان‌های کشور و گسترش پدیده بیان‌زایی و خشکسالی در کشور هشدار داده بود.

وی تصریح کرد: در سال ۸۷ نیز در مورد گسترش ریزگردها هشدار داده بودیم.

وی با بیان اینکه از قبل در این مورد ارتباطاتی را برقرار کردهایم و کشور عراق نیز از امضاء این تفاهمنامه استقبال کرد و وزیر عراق نیز تفاهمنامه را پاراف کرده است که بعد از امضا، اجرایی خواهد شد.