به گزارشافکارنیوز،پیش از این، قرار بود برخی وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد و وزیر صنعت نیز در نشست شورای عالی کار حاضر شوند که تاکنون وزارت کار از حضور و یا عدم حضور وزرا و یا نمایندگان آنها در جلسه شورای عالی کار خبری اعلام نکرده است.

یک مقام مسئول از برگزاری نشست جدید شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این جلسه قرار است با دو دستور کار جدید، فردا سه شنبه برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دستور کارهای این جلسه بحثپیرامون شاخص ها و معیارهای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ و موضوع دیگر نیز بحثو بررسی پیرامون بسته حمایت های اجتماعی به منظور افزایش قدرت خرید کارگران است.

پیش از این، قرار بود برخی وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد و وزیر صنعت نیز در نشست شورای عالی کار حاضر شوند که تاکنون وزارت کار از حضور و یا عدم حضور وزرا و یا نمایندگان آنها در جلسه شورای عالی کار خبری اعلام نکرده است.