به گزارش افکارنیوز، راجن سوندارسان، مدیر اتحادیه صادرکنندگان برنج هند در این باره گفت: «ما انتظار داریم که مجموع صادرات این نوع برنج در سال جاری حدود ده درصد کمتر از سال گذشته باشد.»
صادرات برنج باسمات هند در سال ۱۴-۲۰۱۳ به ۳.۵۷ میلیون تن، به ارزش ۲۹.۲۹۹ کرور روپیه رسید.
ایران در سال مالی گذشته حدود ۳۸ درصد کل برنج صادراتی باسماتی هند را خریداری کرد.
یک صادر کننده برنج در هاریانای هند گفت: «تاکنون، ما شاهد کاهش ۵ تا ۷ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته بوده ایم.»

هرچند ظاهرا ایران قرار است از ۲۲ مارس واردات برنج باسماتی از هند را از سر بگیرد، اما کل صادرات برنج باسماتی هند در سال مالی جاری همچنان با کاهش مواجه خواهد بود.
ایران به دلیل افزایش حجم برنج تولید داخل خود از اواسط ماه نوامبر، واردات برنج از کشورهای دیگر را ممنوع کرده است.
مقامات ایرانی اخیرا به مقامات هندی اطمینان داده اند که این ممنوعیت به زودی برداشته خواهد شد و فرآیند ثبت مجدد عرضه کنندگان به در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
احتمالا ایران تا ۲۱ مارس در این باره بیانیه ای را منتشر خواهد کرد.
تقاضای بیشتر از سوی بازارهای سنتی نظیر امارات و قطر و بازارهای جدیدتر که عمدتا در آفریقا قرار دارند، به هند کمک کرده است تا تاثیر منفی ناشی از کاهش واردات ایران را تا حدی جبران نماید.کشورهای اروپایی نظیر دانمارک و جمهوری چک نیز اخیرا واردات برنج باسماتی از هند را افزایش داده اند.