به گزارش افکارنیوز، محسن قمصری با اشاره به واردات گازوئیل در چند ماه اخیر گفت: طی چند ماه گذشته چند محموله گازوئیل با توجه به نیاز فصلی کشور وارد شده که هم اکنون واردات آن متوقف شده است.

وی درباره این که مهمترین مشکلی که هم اکنون برای صادرات فرآورده های نفتی وجود دارد چیست، تصریح کرد: عدم توان بانکهای داخلی برای ارائه تضمینهای مالی به خریداران فرآورده های صادراتی مهمترین مشکلی است که در حال حاضر وجود دارد.
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرکربوری وزارت نفت نیز پیشتر گفته بود: وزارت نفت سال ٩٣ را با راهبرد افزایش تولید گاز و کم کردن مصرف سوختهای مایع آغاز کرد و انتظار این بود با همکاری ذینفعان به جز نفت کوره بتوان گازوئیل نیز صادر کند.

به گفته منصور معظمی، سیاست استفاده حداکثری از گاز سبب کاهش مصرف سوخت مایع و از سوی دیگر صادرات فرآورده نفتی می شود.