به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت در باره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف خانوارهای با درآمد بیش از دومیلیون تومان گفت: کمیسیون تلفیق در مجلس متنی را تصویب کرده، اما وقتی این تبدیل به قانون می‌شود که در صحن علنی مجلس تصویب شود. اما باید تأکید کنم که حذف خانوارهای پردرآمد از مدتها قبل در راستای تبصره ۲۱ قانون بودجه شروع شده اما ضرورت ندارد که رسانه‌ای شود و درباره آن در رسانه‌ها گزارش منتشر شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این سؤال که چه گروههایی برای حذف از یارانه از سوی دولت شناسایی شدهاند، گفت: نخست کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و افزایش قیمتها شامل آنها نمیشود و همچنین کسانی که درآمدهای بالا دارند که از سوی وزارت تعاون و رفاه در حال بررسی است.