به گزارش افکارنیوز، برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.

متن اطلاعیه‌ها به شرح زیر است:

معاملات بورس انرژی - سلف موازی استاندارد برق

الأحد, فیفرییه ۲۲,۲۰۱۵ ۰۸:۲۹ ق. ظ

۴$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۳/۱۲ / ۰۷ پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن آغاز می شود. عملیات بازار

- - -

معاملات بورس انرژی - سلف موازی استاندارد برق

الأحد, فیفرییه ۲۲,۲۰۱۵ ۰۸:۲۹ ق. ظ

۴$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۴/۰۱ / ۰۴ گشایش می یابد. عملیات بازار

- - -

محدودیت های عدم فروش تا ۲ ماه و سقف خرید درحق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن

الأحد, فیفرییه ۲۲,۲۰۱۵ ۰۸:۱۸ ق. ظ

کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو پیام های قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا ۲ ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به آن از روز شنبه مورخ ۰۷/۰۴ / ۱۳۹۳ اعمال شد. محدودیت عدم فروش خریداران اوراق تا ۲ ماه پس از خرید برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهای معاملاتی به شرح ذیل مشمول محدودیت مذکور نمی باشند: تسه۹۱۰۷، تسه۹۱۰۸، تسه۹۱۰۹، تسه۹۱۱۰، تسه۹۲۰۱، تسه۹۲۰۲ و تسه۹۲۰۳. ضمناً نمادهای معاملاتی تسه۹۱۱۱ و تسه۹۲۰۴ هر یک تا تاریخ ۱۳/۱۲ / ۱۳۹۳ مشمول اعمال محدودیت عدم فروش می باشند و سایر نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن مشمول محدودیت فروش خریداران به مدت ۲ ماه خواهندبود. اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن مهرماه سال ۱۳۹۱(تسه۹۱۰۷) به بعد، جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ایران می باشد. همچنین محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر ۹۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال می شود. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف ۹۰ ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست، محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می شود. متقاضیان خرد بیش از سقف مذکور پس از تأیید بانک مسکن می توانند اقدام به ورود سفارش نمایند. مدیرت بازار فرابورس ایران

- - -

در خصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای معاملاتی نوین۱ و نوینح۱

الأحد, فیفرییه ۲۲,۲۰۱۵ ۰۸:۱۶ ق. ظ

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه نوین (نوین۱)، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (نوینح۱) با توجه به عدم تکمیل معاملات حجم مبنای نماد اصلی، با محدودیت سقف قیمت بر اساس دامنه نوسان قیمت ۵۰ درصدی نماد اصلی به کسر ۱۰۰۰ ریال ارزش اسمی پرداختی بابت استفاده از حق تقدم خرید سهام، امروز یکشنبه مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۳ آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران