به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا عراقی درباره برنامه های جدید ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن مستقل و زیر زمینی گاز، گفت: با دستور وزیر نفت و بر اساس برنامه ششم توسعه، مخازنی که پیشتر از سوی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف شده و امکان بهره برداری از آن وجود ندارد، برای مطالعه به شرکت ملی گاز ایران واگذار می شود تا حجم ذخیره سازی گاز کشور افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، افزود: این موارد در کارگروه تعیین شده بررسی و پس از تایید وزیر نفت، مراحل شناسایی چاه مجدد و در نهایت تبدیل به مخزن ذخیره سازی انجام می شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تاکنون هفت مخزن برای بررسی به وزارت نفت ارسال شده است، یادآور شد: استفاده از مخازن جدید برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز از جمله استراتژی های وزارت نفت به شمار می رود که توسط شرکت ملی گاز در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول، بر اساس این طرح، عملیات چاه های اکتشافی آغاز شده و چند مخزن در سالهای آینده به بهره برداری می رسد.

عراقی همچنین با اشاره به بهره برداری از مخزن ذخیره سازی شوریجه در سال ٩٣ گفت: امسال علاوه بر مخزن ذخیره سازی سراجه، مخزن شوریجه نیز به مدار آمده است.