به گزارش افکارنیوز، محمد پاریزی، شاپور محمدی، سیدمحمدعلی موسوی، فرهاد رهبر، سیدکامل تقوی نژاد، عبدالناصر همتی، ابراهیم بت شکن، محمدهادی مهدویان، اکبر کمیجانی و پیمان قربانی را به عنوان اعضای شورای راهبردی نظام بانکی از سوی وزیر اقتصاد منصوب شدند.

در متن حکمی که از سوی علی طیب نیا صادر شده، آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای اهداف راهبردی دولت تدبیر و امید در نظر دارد طرح تحول نظام بانکی را به منظور چگونگی تنظیم مناسبات نظام پولی و بانکی کشور در پرتو موازین و ضوابط شرعی و خواسته های به حق مردم به اجرا در آورد، لذا به موجب این حکم به عنوان عضو شورای راهبردی تحول نظام بانکی منصوب می شوید.

همچنین در ادامه این حکم آمده است: امید است با همکاری سایر اعضای شورا و بهره گیری از تجارب علمی و عملی موجود در نظام بانکی کشور و الگو گیری از تجربیات جهانی با محوریت اقتصاد مقاومتی، رفع چالش های موجود در نظام پولی و بانکی کشور را هدف قرار داده و در جهت بهبود نظارت فراگیر و تخصصی و با به کار گیری فناوری اطلاعات مبتنی بر معماری یکپارچه، بازمهندسی ساختار نظام پولی و بانکی کشور و در راستای ارتقای کارایی اقدام نمایید. در این ارتباط، هدایت و راهبری پروژه های مختلف و تهیه و پیشنهادهای لازم جهت طرح در هیات محترم وزیران نیز در دستور کار قرار گیرد.

اکبر کمیجانی و پیمان قربانی هم اکنون قائم مقام و معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.