اداره اطلاعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود موسوم به دسترسی پذیری و قیمت نفت و فرآورده های نفتی تولید شده در کشورها بجز ایران از کاهش تولید سوخت مایع ایران در دو ماه ژانویه و فوریه ۲۰۱۵ خبر داد.

بر اساس این گزارش تولید سوخت مایع ایران شامل نفت خام و میعانات گازی در ژانویه و فوریه ۲۰۱۴ بالغ بر ۳.۴ میلیون بشکه در روز بوده که این رقم در دوره مشابه سال جاری ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

از این رقم ۲.۸ میلیون بشکه در روز مربوط به تولید نفت خام ایران بوده است. بر این اساس تولید نفت خام ایران در ژانویه و فوریه ۲۰۱۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته و در سطح ۲.۸ میلیون بشکه در روز باقی مانده است.

این گزارش کل تولید نفت اوپک در دو ماه نخست ۲۰۱۵ را ۳۰ میلیون بشکه در روز اعلام کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است.

ایران سومین تولید کننده نفت اوپک در ژانویه و فوریه ۲۰۱۵ شناخته شده است. عربستان با تولید روزانه ۹.۶ میلیون بشکه در روز و عراق با تولید روزانه ۳.۴ میلیون بشکه در روز به ترتیب در رتبه های اول و دوم از این نظر قرار گرفته اند.

بر اساس قانون تحریم نفت ایران که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده است اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف است هر دو ماه یک بار گزارشی در مورد وضعیت بازار جهانی نفت و تأثیر تحریم ایران بر این بازار منتشر کند. این گزارش با عنوان دسترسی پذیری و قیمت نفت و فرآوردههای نفتی تولیدشده در کشورها بهجز ایران منتشر میشود.