به گزارشافکارنیوز،" بی جی " مدیر فروش یک شرکت ارائه کننده دستگاه های pos و صندوق های فروشگاهی از ارائه نسل جدید صندوق های فروشگاهی و دستگاه های کارتخوان در ایران خبر داد و گفت: همچنین دستگاه های ارائه کننده پرینت فیش های بانکی نیز در این گروه قرار دارد.

مدیر فروش هلدینگ SAM۴S اظهارداشت: این محصولات هم اکنون در ۶۰ کشور جهان عرضه می شود و قرار است در ایران نیز تولیدات جدیدی وارد بازار شود. از سویی تاکنون نیز محصولات و تولیدات در این بخش در نمایشگاه های معرف جهان از جمله دوبی و آلمان و الکامپ ایران معرفی شده است.

وی با اشاره به ارائه ۱۳ مدل دستگاه کارتخوان فروشگاهی و ۱۷ مدل صندوق فروشگاهی در بازار ایران افزود: سیستم های جدیدی به بازار خدمات بانکی در ایران خواهند پیوست. همچین قرار است دستگاه های جدید با سیستم های الکترونیکی و بانکی ایران هماهنگ شوند و از سویی نیز عملکرد زبان فارسی آنها هم برقرار می شود.