به گزارشافکارنیوز،یارانه نقدی اسفند ماه که چهل و نهمین مرحله پرداخت یارانه نقدی است، به‌ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ اسفند واریز می‌شود و از همان ساعت قابل برداشت خواهد بود.

پیش از این یارانه نقدی روز ۲۲ هر ماه واریز میشد که در این ماه بهدلیل نزدیکی به ایام پایان سال، دو روز زودتر این یارانه پرداخت میشود.