به گزارشافکارنیوز،«قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی» در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، این قانون را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.