به گزارشافکارنیوز،شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سایر گروه های شغلی(افرادی که حداقل دستمزد آنها بالاتر از مصوبه است) را برای سال آینده، ۱۷ درصد اعلام کرد.

با این مصوبه، میزان دریافتی دستکم ۸.۵ میلیون نفر از مشمولان قانون کار در سال ۹۴ نیز مشخص شد. شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده حداقل بگیران را نیز ۷۱۲۴۲۵ تومان تصویب کرد که طبق اعلام قبلی وزارت کار، جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر را شامل می شود.