این واحد تولیدی با تلاش متخصصان ایرانی ، ظرف ۲ سال ساخته شد و در آن با استفاده از شیوه جدیدی بنام پولیکام و بهره گیری از نیروی مغناطیسی ، مقدار استخراج آهن از سنگ معدن افزایش می یابد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، این کارخانه با استفاده از فناوری جدید خود قادر است ضایعات کارخانه های دیگر گل گهر را هم مجددا به چرخه فرآوری بازگرداند تا آهن باقیمانده در آنها استخراج شود.

برای ساخت این کارخانه که تمام مراحل طراحی، اجرا و نصب آن به همت متخصصان داخلی انجام شده، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است و با بهره برداری از آن ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و ۶۰۰ نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار شدند.

با بهره برداری از این کارخانه، ظرفیت تولید سالانه کنسانتره آهن در گل گهر با ۶ میلیون تن افزایش، به ۸ میلیون تن رسید.

آقای احمدی نژاد همچنین از قسمت های مختلف مجتمع معدنی گل گهر سیرجان بازدید کرد.