به گزارشافکارنیوز،دولت تدبیر و امید و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از ابتدای سال‌جاری تاکنون به منظور مدیریت مصرف بنزین سیاست ها و برنامه های مختلف قیمتی و غیر قیمتی را در دستور کار قرار دادند.

حذف بیش از ۶ میلیون کارت هوشمند بنزین خودروهای شخصی، خدماتی و موتورسیکلت ها، ابطال سهمیه های ویژه بنزین برخی از خودروهای عمومی و تاکسی ها، افزایش قیمت هر لیتر بنزین به بیش از ۱۰۰۰ تومان با وجود کاهش قیمت جهانی این فرآورده نفتی از مهمترین برنامه های دولت و ستاد سوخت برای مدیریت مصرف بنزین در کشور بود.

از سوی دیگر در طول دو سال اخیرا با مخالفت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سهمیه ویژه بنزین نوروزی به خودروسوان اختصاص نیافته و حتی از اول بهمن ماه با ابطال سهمیه‌های بنزین ۴۰۰ تومانی، عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی به صورت دو نرخی در جایگاه‌ها عرضه و توزیع شده است.

با وجود تمامی این تدابیر مشترک ستاد سوخت و دولت تدبیر و امید، آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش مصرف بنزین کشور در ۳۶۰ روز نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۲ حکایت دارد.

بر این اساس در ۳۶۰ روز نخست سال جاری بیش از ۲۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که پیش بینی می شود تا ۲۹ اسفند ماه سال جاری متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی به مرز ۲۶ میلیارد لیتر افزایش یابد.

از سوی دیگر، بنزین مصرفی کشور در ٣۶ روز امسال، ٢۴ میلیارد و ٩١٢ میلیون لیتر بوده است که این مقدار از افزایش ۴٣٢ میلیون لیتری این فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت دارد.

در همین حال، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در بازه زمانی یاد شده، ۶٩ میلیون و ٢ هزار بوده است.

آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می دهد سوخت مایع مصرفی کشور در ٣۶ روز امسال، ۴٩ میلیارد و ٨۶ میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶ میلیارد و ۶٢۴ میلیون لیتر کاهش یافته است.

از ابتدای امسال تاکنون(یکشنبه - ٢۴ اسفندماه)، ٣۶ میلیارد و ٢٥٢ میلیون لیتر گازوئیل و ١٣ میلیارد و ۶ ٨ میلیون لیتر نیز نفت کوره در کشور مصرف شده است.

گازوئیل مصرفی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۴ ۴ میلیون لیتر و نفت کوره نیز پنج میلیارد و ٢٢ میلیون لیتر کاهش یافته است.

میانگین مصرف روزانه فرآورده گازوئیل در بازه زمانی یاد شده امسال، یکصد میلیون و ٧ هزار لیتر و میانگین مصرف روزانه نفت کوره نیز ٣٧ میلیون و ٨ هزار لیتر بوده است.