به گزارشافکارنیوز،محمد پرورش در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره برخی اظهارات پیرامون افت کیفیت آب شرب تهران گفت: در حال حاضر در این بخش هیچگونه نگرانی بابت آلودگی و یا افت کیفیت آب شرب وجود ندارد، اما در آب های غیرشرب آلودگی داریم.

مدیرعامل آبفای استان تهران با تاکید بر اینکه با آمادگی آب سد ماملو به تهران کیفیت آب شرب افزایش یافته است، اظهار داشت: جلساتی با وزارت بهداشت درباره کیفیت آب شرب داریم و اظهارنظرهای غیر از این وزارتخانه درباره کیفیت آب قابل قبول نیست و ما درباره آب تهران مخفی‌کاری نداریم.

پرورش ادامه داد: هم اکنون ۶۰ درصد آب مورد نیاز پایتخت از طریق چاه ها و ۴۰ درصد از طریق منابع سطحی تامین می شود. همچنین ۵.۴ میلیون مشترک آب در تهران داریم که ۳.۸ میلیون آن فقط مربوط به شهر تهران است.

وی افزود: از این تعداد ۸۰۰ هزار مشترک غیرمسکونی و ۳ میلیون نیز مشترک مسکونی است. ۲.۵ میلیون مشترک تهرانی زیر ۲۰ متر مکعب مصرف آب دارند و ۵۰۰ هزار مشترک بالای این میزان است و در نهایت ۷۰ هزار مشترک بالای ۳۵ متر مکعب آب مصرف می کنند.

این مقام مسئول در آبفای استان تهران گفت: سال آینده شرایط آبی خاصی در پایتخت خواهیم داشت و افزایش جمعیت این شهر نیز به مسائل آبرسانی دامن زده است. هم اکنون هر تهرانی در شبانه روز ۲۳۰ لیتر آب مصرف می کند که این میزان باید به ۱۵۰ لیتر برسد.