به گزارشافکارنیوز،در حالی که سن ازدواج در بین جوانان عربستانی در سال های اخیر بالا رفته، کارشناسان می گویند تعداد دختران مجرد در این کشور در سال های اخیر رو به افزایش گذاشته است.

بر اساس آمارهای رسمی، تعداد دختران مجرد عربستانی در مقایسه با سال ۱۹۹۵ پانزده برابر شده است. از این نظر عربستان در بین کشورهایی که درصد افراد مجرد در آنها در طی ۲ دهه گذشته افزایش یافته، در مقام دوم قرار دارد.

به گفته کارشناسان، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش تعداد دختران مجرد رابطه ای تنگاتنگ دارد. در حالی که بسیاری از مردان جوان تصمیم می گیرند تا زمانیکه از نظر اجتماعی و روانی آمده نشده اند ازدواج نکنند، بسیاری از دختران شانس کمتری برای ازدواج می یابند.

به گفته دکتر سالم بجاجه، اقتصاد دان، از جمله دلایل بالا رفتن سن ازدواج بالا رفتن هزینه های زندگی و تحمیل مسئولیت های مالی بیشتر بر جوانان بعد از ازدواج است. بسیاری از مردان جوان قادر به تامین هزینه ها نیستند و بنابراین باید مدت بیشتری کار کنند و برای ازدواج پول جمع کنند.

به اعتقاد عایشه هتن، فعال اجتماعی، عقاید و واقعیت های اجتماعی نیز از دیگر عوامل به تاخیر افتادن ازدواج هستند. «شروط اغراق آمیز برای ازدواج نظیر گرفتن عروسی های بزرگ، میهمانی ها و طرز فکر های جدیدی که در بین زنان جوان در مورد استقلال و داشتن شغل شکل گرفته، همگی در بالا رفتن سن ازدواج موثرند.»

دکتر خالد بن عمر الردین، استاد جامع شناسی دانشگاه ملک سعود می گوید، چنین طرز فکرهایی در بین مردان و زنان مشترک است.

روانشناسان معتقدند، علاوه بر عواملی نظیر آمادگی روانی و فکری، هزینه های بالای ازدواج، نداشتن فرصت های شغلی، اعتقادات مذهبی ضعیف و نگاه جامعه به جوانان در بالا رفتن سن ازدواج موثر اند.