به گزارشافکارنیوز،جواد باقری کارشناس اتحادیه میوه و سبزی افزود: بازار میوه در حال حاضر راکد است و مردم در روزهای پایانی سال از ۲۶ الی اوایل فروردین از میوه و مرکبات استقبال بیشتری خواهند داشت.

وی تصریح کرد: تنظیم بازار شب عید منوط به میزان عرضه محصول با کیفیت مطلوب و تعادل بین عرضه و تقاضا است.
باقری خاطرنشان کرد: با ذخیره‌سازی مناسب میوه شب عید از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دغدغه‌ای در تامین نخواهیم داشت؛ اما مشروط به آنکه کیفیت محصولات ذخیره سازی شد مطلوب باشد.

محصول سطح شهر

قیمت درجه یک

درجه ۲

پرتغال تامسون شمال

۷۰۰۰

۴۵۰۰-۵۰۰۰

پرتغال تامسون جنوب

۷۰۰۰

۴۵۰۰

پرتغال والن سیاه جنوب

۷۰۰۰

۴۰۰۰

نارنگی بندری

۱۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

نارنگی پاکستانی

۶۵۰۰

۵۰۰۰

کیوی

۶۰۰۰

۴۰۰۰

سیب زرد

۶۰۰۰

۴۰۰۰

سیب قرمز

۶۰۰۰

۴۰۰۰

موز

۵۵۰۰

۴۵۰۰

خیار بوته‌ای

۲۵۰۰

۱۵۰۰

خیار گلخانه‌ای

۳۵۰۰

۲۵۰۰

این کارشناس اتحادیه میوه سبزی اظهار داشت: قیمت میوه در سطح شهر مطابق با جدول فوق عرضه می‌شود و پرتغال تنظیم بازار ۲۹۰۰ و سیب‌ درختی ۲۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
وی افزود: سیب و پرتغال میوه‌های ذخیره‌ شده در راستای تنظیم بازار شب عید است و کیوی در سطح شهر قیمت ۶۰۰۰ الی ۴۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.