به گزارشافکارنیوز،بیشترین کاهش قیمت مسکن در جهان متعلق به دبی با میانگین ۲/۶ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی گزارش شده است.

بیشترین افزایش قیمت مسکن در سال ۲۰۱۴ میلادی به کشور ایرلند با رقم ۱۶ درصد تعلق گرفت.