به گزارشافکارنیوز،سهمیه بنزین خودرو و موتورسیکلتهای شخصی بدون تغییر - به ترتیب هر کدام ۶۰ لیتر و ۲۵ لیتر - بامداد اولین روز فروردین ماه سال ۹۴ در کارتهای سوخت شارژ می شود.

همچنین سهمیه بنزین آزاد ۳۰۰ لیتری خودروهای شخصی و سهمیه بنزین آزاد ۶۰ لیتری موتورسیکلت ها پس از مصرف سهمیه نیمه یارانه ای قابلیت برداشت دارد.

همچنین دور دوم اصلاح سهمیه بنزین وانت بارها از ابتدای فروردین ۹۴ اجرایی می شود؛ به گفته مدیرکل دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری‌های وزارت کشور جز ۳۵۰ هزار وانت باری که پروانه آنها برای فعالیت در حمل و نقل عمومی صادر شده، بقیه وانت بارها که یک میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه هستند، در صورتی که در چرخه حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند باید در فرصت یک ماهه اسفندماه برای ثبت نام اقدام کنند، در غیر این صورت از ابتدای فروردین سهمیه بنزین یارانه ای وانت بارهایی که اقدام به ثبت نام نکرده اند به سهمیه ۶۰ لیتری تبدیل می شود.

طی ۴ سال گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار وانت بار فعال در بخش حمل و نقل عمومی از طریق وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ها و اصناف، اقدام به ارائه مدارک خود و ثبت نام در سامانه اینترنتی ساماندهی خودروهای عمومی کردند.

از این تعداد، مالکان ۳۵۰ هزار وانت بار مراحل ثبت نام را تا صدور پروانه طی کردند اما پرونده ۹۰۰ هزار وانت بار هنوز باز است و فرایند ثبت نام آنها کامل نشده است.