مدیر كل بهزیستی مازندران می گوید گداهایی در آن استان شناسایی شده اند كه ماهانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بنا به گفته اسماعیل محمد زاده، گدایی که جلوی در فرمانداری ساری برای تکدی گری با ویلچر حضور دارد، در یک نیم‌روز ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارد و دارای دو کارمند است.

مدیرکل بهزیستی مازندران وضعیت گداهای این استان را این چنین توصیف کرده: " اگر در هر شهرستانی در کمترین تعداد ۱۰ متکدی وجود داشته باشد و در روز این افراد ۲ میلیون درآمد داشته باشند در یک ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد دارند. "

محمدزاده به مردم توصیه کرد درباره کمک نکردن به متکدیان آگاه شوند، چون فردی که هر روز جلوی درب فرمانداری ساری برای تکدی‌گری با ویلچر پیاده می‌شود دارای دو کارمند است که هر روز او را می‌آورند و او به این افراد پول می‌دهند.

این مسئول دولتی، عنوان كرده ۸۵ درصد تكدیگریها در استان تحت مدیریتش "سازماندهی شده" است. این اتفاقها در حالی اتفاق میافتد كه خانوادهها و افراد نیازمند و آبرومند زیادی در كشور وجود دارند كه با مستمری ناچیز بهزیستی و كمیته امداد، صورت خود را سرخ نگه می دارند. كمیته امداد در گزارش سالانه خود، به این مسئله اشاره كرده كه بیش از ۸ میلیون نفر در سراسر كشور از خدمات مختلف این نهاد استفاده می كنند كه نزدیك به ۳ میلیون نفر از آنها، مستمری بگیر دائم، تلقی می شوند.