به گزارشافکارنیوز،رکورد مصرف بنزین در روز دوازدهم فروردین سال ۹۴ با مصرف بیش از ۱۰۵.۳میلیون لیتر شکسته شد.

رکورد مصرف بنزین پیش‌ از این با ۱۰۰.۹ میلیون لیتر به روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۹۳ اختصاص داشت که امسال در همین روز این رکورد با ۱۰۵.۳ میلیون لیتر شکسته شد.
در چهارده روز نخست سال ۱۳۹۴ در مجموع یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون لیتر بنزین مصرف شد که به طور میانگین در این دو هفته از تعطیلات نوروزی، روزانه ۷۸ میلیون و ۷۸۵ هزار لیتر از این فرآورده به فروش رفت.