به گزارشافکارنیوز،پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۱ / ۱۶ ۱۲:۴۷: ۲۸ بازدید: ۲۰ بار کد خبر: DEN - ۸۷۰۱۷۴
اسحاق جهانگیری مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۳۹۴ را ابلاغ کرد.
متن این مصوبه بدین شرح است:

۱ - ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۴ به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت(۵۹۷ر۱۹) ریال تعیین می شود.

۲ - ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند(ج) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۴ به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش(۳۷۶ر۱) ریال تعیین می‌‏شود.

۳ - حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۴ به میزان چهارده درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

۴ - سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۴ چهارده درصد تعیین می‌شود.

۵– حداقل حقوق و مزایای مستمر(شاغلین) موضوع تبصره ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‏‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند(۷) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۴ به میزان هفت میلیون و پانصد هزار(۰۰۰ر۵۰۰ر۷) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۶ - حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‏های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هفت میلیون و پانصد هزار(۰۰۰ر۵۰۰ر۷) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تبصره – اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

۷ - حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴ به میزان پنج میلیون(۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور این مصوبه را در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ کرد.