به گزارشافکارنیوز،محمد ابراهیم امین امروز در جلسه سندیکای بیمه گران ایران با بیمه مرکزی در مورد تصمیم گیری برای حق بیمه شخص ثالثسال ۹۴ گفت: پیرو اعلام افزایش مبلغ دیه به میزان ۱۰ درصد در سال ۹۴ توسط رئیس قوه قضائیه، هماهنگی هایی با دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سندیکای بیمه و بیمه مرکزی انجام شد.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه ادامه داد: به دلیل اینکه دولت در سال ۹۳ با سیاست های مناسب توانست تورم را به کمتر از ۱۶ درصد کاهش دهد و همچنین سیر نزولی افزایش قیمت ها خود را نشان داد، صنعت بیمه در همراهی مردم و دولت تصمیم گرفت با وجود افزایش دیه، حق بیمه ها را به میزان سال قبل ابلاغ کند تا در اجرای سیاست های کنترل تورم دولت، نقش داشته باشد.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر عملا سرمایه بیمه نامه ها افزایش پیدا می کند و مبنای رسیدگی در پرونده های قضایی، سقف بیمه نامه های شخص ثالثاست، از تمام کسانی که مهلت بیمه نامه ها آنها هنوز تمام نشده است، درخواست کرد که الحاقیه بیمه نامه شخص ثالثرا دریافت کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بر همین اساس حق بیمه شخص ثالثدر سال جاری ۲۲۰ میلیون تومان جانی در ماه حرام و ۵.۵ میلیون تومان مالی است ولی مردم پولی بابت الحاقیه پرداخت نمی کنند.

وی گفت: به دلیل اینکه نرخ دیه از ابتدای سال ابلاغ شده است، از امروز جدول حق بیمه ها توسط بیمه مرکزی ابلاغ می شود. بیمه مرکزی حق بیمه ها را رند کرده است تا مردم راحت تر برای خودروهای مختلف حق بیمه بپردازند.

امین اضافه کرد: الحاقیه صرفا برای پرداخت پول نیست بلکه مردم باید بیمه نامه کامل در دست داشته باشند بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث در سال ۹۴، ۲۲۰ میلیون تومان جانی و ۵.۵ میلیون تومان مالی است؛ به همین خاطر با دریافت الحاقیه، سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی جانی را به ۲۲۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش دهند، البته بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی.