به گزارش ايكوپرس، مهندس هاشم يكه زارع برنامه راهبردي توسعه محصول گروه صنعتي ايران خودرو را در بخش هاي طراحي بدنه خودرو، قالب سازي، مجموعه هاي تعليق، قواي محركه، تريم داخلي خودرو و بخش الكترونيك را تدوين و ابلاغ كرد.

ایجاد و تقویت پتانسیل های داخلی در فرآیند توسعه محصول، از طراحی تا تولید محصول جدید، هم راستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از محور های موثر در آینده صنعت خودرو کشور است.

گروه صنعتی ایران خودرو، حمایت از بخش خصوصی در طراحی، تولید خودرو و مجموعه ها و قطعات به منظور ارتقاء فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید را در سرلوحه امور خود قرار داده است.

براساس این گزارش، در استراتژی هفت ساله توسعه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو، حمایت از تاسیس سه شرکت طراحی بدنه خودرو، پشتیبانی از تاسیس پنج شرکت جدید قالب‌سازی و حمایت از تاسیس پنج شرکت برای طراحی مجموعه تعلیق و اکسل و ده شرکت جدید یا توسعه فعلی تولید کننده قطعات مجموعه تعلیق به چشم می خورد.

در این گزارش آمده است، حمایت و پشتیبانی از تاسیس پنج شرکت تولید کننده قطعات گیربکس، پشتیبانی از تاسیس یک شرکت تولید کننده گیربکس و حمایت از تاسیس سه شرکت جدید برای طراحی تریم داخلی خودرو و پشتیبانی از تاسیس شرکت های جدید درخصوص الکترونیک خودرو از دیگر برنامه های راهبردی هفت ساله مهندس یکه زارع در خصوص توسعه محصول است.

همچنين استقرار نظام رده بندي در زنجيره تامين ايران خودرو براي رقابت پذيري و ارتقاي سطح كيفي توليد قطعات از جمله راهبرد هاي مديريت ارشدگروه صنعتي ايران خودرو است.