به گزارش افکارنیوز، رسانه مالیاتی ایران اعلام کرد: محمد رضا عبدی افزود: این سند راهبردی براساس اولویت های راهبردی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تکیه بر توان کارشناسان این سازمان تدوین شده و به تایید وزیر اقتصاد رسیده است.

وی تصریح کرد: سند راهبردی سازمان که شامل سه سرفصل اساسی اهداف، اقدامات استراتژیک و برنامه های عملیاتی است، براساس نظام نامه اجرایی سامانه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی و متناسب با تغییر شرایط متغیرهای اقتصادی و قوانین و سیاست های ناظر بر سازمان تدوین شده است.

عبدی خاطر نشان کرد: این سند همچنین با توجه به بازخوردی که از اجرای اهداف کمی و اقدامات راهبردی به دست می آید، هر شش ماه روزآمد می شود که از نتایج آن در اولین دوره روزآمدسازی، می توان به تغییر اهداف راهبردی به ۲۸ هدف و اقدامات راهبردی و عملیاتی به ۵۶ اقدام اشاره کرد. عبدی، در خصوص اهداف کمی راهبردی سازمان امور مالیاتی در این چهار سال گفت: افزایش میزان تحقق درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، افزایش نسبت مالیات از هزینه های جاری دولت، از مهمترین این اهداف کمی راهبردی به شمار می رود.

وی ادامه داد: افزایش شناسایی مودیان جدید، اصلاح و بازنگری قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، گسترش دامنه شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش خدمات الکترونیک و غیر حضوری، افزایش برون سپاری فعالیت های تصدی گری، ارتقای شاخص سلامت اداری، افزایش دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی و اجرای طرح جامع مالیاتی از دیگر اهداف کمی است که در این چهار سال دنبال می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان، با اشاره به اینکه اقدامات راهبردی و برنامه های عملیاتی برای سازمان مشخص شده است، گفت: از مهمترین این اقدامات و برنامه ها می توان به ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، طراحی و اجرای آزمایشی نرم افزار یکپارچه مالیاتی، تعریف و پیاده سازی خدمات مودیان، نصب صندوق های مکانیزه فروش در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، الکترونیکی شدن پرداخت مالیات و ساده سازی فرآیند الکترونیکی پرداخت مالیات و تدوین برنامه جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره کرد.

عبدی همچنین خاطرنشان کرد: افزون بر این موارد، برخی اقدامات راهبردی و عملیاتی نیز با نام ن «بسته مفاهمه راهبردی» و «بسته نهادینه سازی راهبردی» از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تمامی مراکز مسئولیت شامل معاونت ها، سازمان ها و بانک های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به رویکرد و راهبردهای سازمان و دریافت نقدهای کارشناسان و ذینفعان، این سند راهبردی در دسترس عموم قرار گرفته است تا علاقمندان بتوانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی مدیریت استراتژیک سازمانSAMA. INTAMEDIA. IR محتوای انتشار یافته را مشاهده و نقد و بررسی خود را انعکاس دهند.

وي اعلام کرد: حسب دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، مبني بر پايش اسناد راهبردي مراکز مسئوليت در مقاطع زماني سه ماهه، سازمان امور مالياتي کشور نيز گزارش عملکرد تحقق يا عدم تحقق برنامه ها و تکاليف پيش بيني شده را در زمان مقرر تعيين و در سامانه الکترونيکي سما ، وزارت امور اقتصادي و دارايي بارگذاري مي کند.