گروه اقتصادی

- در حال حاضر پس از گذشت چند ماه از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به نظر می‌رسد آن انتظاری که از احیای این سازمان می‌رفت که مغز متفکر اقتصاد کشور باشد، رخ نداده است.

به گزارشافکارنیوز، بیژن رحیمی‌دانش، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس و فردی که از برنامه‌ریزان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است، در گفت‌وگو با «افکارنیوز» درباره احیای سازمان مدیریت می‌‌گوید: تاکنون تغییر آن‌چنانی داده نشده و اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است.
به گفته وی، اما در کل دولت در تلاش است که نظم مالی را برقرار کند و این کارها، کارهایی نیست که یک‌باره و یکی، دو روزه انجام داد.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ارائه بودجه به مجلس، تصریح می‌کند: در حال حاضر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتظار عجیب و غریبی نمی‌توانیم داشته باشیم، ولی اتفاق ویژه و تحولی در آن صورت نگرفته است.

رحیمی‌دانش با بیان این‌که ما خیلی خاطره خوبی از تحول نداریم، عنوان می‌کند: انتظاری که از سازمان‌هایی که کارشناس‌محور است، این است که کارشناسی کار کند و صحبت شود.
وی درباره کند بودن احیای سازمان مدیریت، یادآور می‌شود: شاید یک مقدار سرعت به این موضوع داده شود، بهتر باشد و نباید لاک‌پشتی حرکت کنیم.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر می‌شود: دولت باید تلاطم در مسایل مالی کشور ایجاد نکند و بتواند پرداخت‌ها را انجام دهد و به تدریج صرفه‌جویی‌ها را بیشتر کند.رحیمی‌دانش اظهار می‌دارد: از سوی دیگر، در حال حاضر موضوع شورای اقتصاد مطرح است که اگر شورای اقتصاد باشد، می‌تواند در مسایل اقتصادی کشور اثر بگذارد که باید فعال‌تر شود.
وی با بیان این‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اتاق فکر دولت است و باید افراد متخصص در آن فعالیت داشته باشند، می‌گوید: این سازمان می‌باید تصمیم‌ساز باشد و نه تصمیم‌گیرنده و در کنار آن، نباید سازمان سیاست‌زده شود.

مشاور مرکز پژوهشهای مجلس متذکر میشود: آنچه که هماکنون شاهد هستیم، مربوط به ضعف نیروی کارشناسی در همه بخشهای سازمان مدیریت است.