گروه اقتصادی

- در شرایطی که قدرت خرید مسکن مردم طی سال‌های گذشته به واسطه افزایش تورم به شدت کاهش پیدا کرده، دولت در تلاش است با ارائه راهکارهای مختلف این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. یکی از این روش‌ها، افزایش وام خرید مسکن تا حدود ۶۰ میلیون است که بانک مرکزی خبر از آن داده و مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفته در صورت موافقت کلی، این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

به گزارشافکارنیوز،اما نکته این‌جاست که بررسی قیمت‌ها در نقاط مختلف شهر تهران حاکی از آن است که شاید با این وام در بالاترین نقطه تهران ۵ متر خانه و در پایین‌ترین نقطه تهران ۲۵ متر خانه هم نشود خرید. در حال حاضر هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق جنوبی تهران نزدیک به ۳ میلیون تومان و در شمال تهران ۱۵ میلیون تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که این میزان وام دردی از در بی‌خانمانی مردم دوا نمی‌کند، بلکه به نوعی با تاثیر روی افزایش قیمت مسکن در بلندمدت، بر روی درد آنها می‌افزاید.

در واقع افزایش وام‌ شاید اثر موثر در کوتاه‌مدت داشته باشد، اما در بلندمدت هم قیمت‌ها با افزایش همراه می‌شود و هم هرج و مرج در خرید و فروش رواج می‌یابد.

کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند که وام مسكن يا هر اقدام موردي كمكي در رفع گرفتاري اقتصاي كشور نميكند. به عبارتی، در شرايطي كه ساختوساز جايگاه تخريب بافت شهري را گرفته و كمكي به رفع مشكل مسكن نميكند، افزايش وام مسكن هم در جهت ساخت واحدهاي مسكوني كه بهعنوان سرمايهگذاري احتكار ميشوند، عمل خواهد كرد.