با آغاز شمارش معکوس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دو سناریو برای تعیین قیمت بنزین آزاد و حذف سهمیه بندی در حالی محتمل به نظر می رسد که هنوز تصمیم نهایی در کارگروه اقتصادی دولت گرفته نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در ۸۳ روز نخست امسال متوسط مصرف بنزین کشور حدود ۶۳ میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهشی سه درصدی همراه بوده است.

اما متناسب با کاهش مصرف بنزین یارانه ای از ابتدای سالجاری(به دنبال کاهش سهمیه خودروهای شخصی) مصرف بنزین آزاد(با نرخ نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان) در این مدت افزایشی ۱۶ تا ۱۷ برابری یافته است.

در این میان، فروش بنزین آزاد از متوسط یک میلیون لیتر در سال گذشته با افزایشی قابل توجه از نیمه دوم خرداد ماه امسال حتی به ۱۶ تا ۱۷ میلیون لیتر در روز نیز رسیده است.

محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز اخیرا در خصوص سرنوشت بنزین با آغاز هدفمندی یارانه ها، با اشاره به اینکه سهمیه‌بندی بنزین تا اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ادامه داشته و پس از آن قیمت بنزین آزاد خواهد شد، گفته است: قرار است طرح هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم امسال اجرایی شود.

بر این اساس، هم اکنون سناریوهای مختلفی برای تعیین قیمت بنزین آزاد تک نرخی در دولت در حال بررسی بوده که تاکنون هیچ گونه جمع بندی در خصوص تعیین قیمت بنزین آزاد حاصل نشده است.

محاسبه قیمت واقعی بنزین با مالیات برارزش افزوده

به گزارش مهر، در حال حاضر با توجه به رابطه قیمت بنزین در افزایش هزینه های خانوار به یکی از پیچیده ترین فعالیتهای کارگروه اقتصادی دولت تبدیل شده است و از این سعی می شود با در نظر گرفتن تمامی جوانب یک قیمت برای بنزین آزاد تعیین شود.

بر این اساس تاکنون سناریوهای مختلفی برای تعیین قیمت آزاد بنزین در حال بررسی است که آیا بنزین با همان قیمت واقعی تمام شده عرضه شود و یا آنکه با یک روند تدریجی این آزادسازی قیمت انجام بگیرد.

در همین حال سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت پیشتر در خصوص تعیین قیمت آزاد بنزین در جمع خبرنگاران گفته بود: در حال حاضر هزینه تمام شده یک لیتر بنزین در کشور با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده هزینه های حمل و نقل و توزیع حدود ۷۵۰ تومان برآورد شده است.

وی همچنین در مورد عرضه بنزین تک نرخی و یا دو نرخی درسال ۸۹، توضیح داد: هم اکنون بررسی ها در کارگروه سوخت ریاست جمهوری در مورد این موضوع در حال انجام است اما تا کنون تصمیم گیری نهایی در این رابطه انجام نشده است.

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت هم با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین وارداتی برای ایران حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ تومان هزینه دارد، اظهار کرده است: بنزین ۴۰۰ تومانی یک قیمت نیمه یارانه ای برای بنزین به شمار می رود.

حذف سهیمه بندی و ۲ سناریوی تعیین قیمت بنزین آزاد

در صورت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای مهر ماه امسال بنزین سهمیه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت کماکان با نرخ ۱۰۰ تومانی عرضه می شود ضمن آنکه موجودی کارتهای سوخت نیز نمی سوزد.

پیگیری های خبرنگار مهر در خصوص تعیین قیمت بنزین آزاد حاکی از آن است که در یک سناریوی مطرح شده قرار است که قیمت بنزین آزاد به صورت مرحله ای افزایش یابد به طوری که بهای آزاد این فرآورده استراتژیک نفتی از اول مهر با حذف سهمیه بندی به صورت نرخ نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان عرضه شود.

همچنین در سناریوی دیگری پیش بینی می شود با حذف سهمیه بندی قیمت بنزین آزاد با نرخی بیش از ۶۰۰ تومان عرضه شود.

در حال حاضر تصویب و اجرای این دو سناریو بیش از سایر گزینه ها محتمل به نظر می رسد اما تاکنون هیچ گونه جمع بندی و تصمیم گیری نهایی در رابطه در سطح دولت حاصل نشده است.

هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای ۱۰۰ تومان، بنزین سوپر یارانه ای ۱۵۰ تومان، بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان، بنزین نیمه یارانه ای سوپر ۵۵۰ تومان است.

در همین حال محمد رویانیان پیشتر با بیان اینکه در حال حاضر برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش حمل و نقل دولت به یک جمع بندی نهایی دست یافته است، به مهر گفته بود: تاکنون گزینه های مختلفی در دولت مشخص شده است که اجرای این گزینه ها به شرایط زمانی، مکانی و بسترسازی های لازم نیاز دارد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت همچنین با تاکید بر اینکه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهترین گزینه را انتخاب خواهد کرد، بیان کرده بود: بر اساس گزینه های تدوین شده سناریوهای قیمتی مختلفی برای ۴ حامل انرژی شامل بنزین، گازوئیل، CNGو LPG با رعایت حمایت از حمل و نقل عمومی بار و مسافر تدوین شده است.