به گزارش افکارنیوز، روابط عمومی گمرک ایران، مسعود کرباسیان با اعلام این خبر افزود: سامانه جامع گمرکی، اداری و مالی نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای گمرکی در سال گذشته داشت.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل از سیاستهای اصلی گمرک است و ما در گمرک به نحوی برنامه ریزی کرده ایم تا مواد اولیه تولید کنندگان داخلی با کمترین هزینه از گمرک ترخیص شود که البته این امر حمایت های تعرفه ای را هم می طلبد.

رئیس کل گمرک ایران سپس به تبیین وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: نشانه‌های اقتصاد بدون نفت همزمان با افت قیمت جهانی نفت دارد شکل می گیرد و با این وضعیت دولت حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و گمرک هم در این مسیر پیش می رود.

کرباسیان با اشاره به تفاوت نظام گمرکی با سیستم مالیاتی در کشور بر حساسیت نقش گمرک در زنجیره تأمین و امنیت سلامت جامعه تأکید کرد.

رئیس کل گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود به نواقص سیستم مالی گمرک در گذشته اشاره کرد و گفت: حسابداری تعهدی امری ضروری است که در این زمینه باید از همکاریهای خوب سازمانهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات با گمرک تشکر کرد.