به گزارش افکارنیوز، مسعود کرباسیان با بیان اینکه سامانه جامع گمرکی و سامانه جامع اداری و مالی نقش قابل توجهی در افزایش در آمدهای گمرکی در سال گذشته داشته اند، مدیریت واردات را امری ضروری دانست و بر تخصیص بهینه منابع ارزی برای واردات کالا تأکید کرد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: حمایت از تولید داخل از سیاست های اصلی گمرک است و ما در گمرک به نحوی برنامه ریزی کرده ایم تا مواد اولیه تولید کنندگان داخلی با کمترین هزینه از گمرک ترخیص شود که البته این امر حمایت های تعرفه ای را هم می طلبد.

معاون وزیر اقتصاد سپس به تبیین وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: نشانه های اقتصاد بدون نفت همزمان با افت قیمت جهانی نفت دارد شکل می گیرد و با این وضعیت دولت حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و گمرک هم در این مسیر پیش می رود.

وی با اشاره به تفاوت نظام گمرکی با سیستم مالیاتی در کشور بر حساسیت نقش گمرک در زنجیره تأمین و امنیت سلامت جامعه تأکید کرد و این نقش را با توجه به ارتباط مستقیم با زندگی مردم پر اهمیت توصیف کرد.

کرباسیان همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به نواقص سيستم مالي گمرك در گذشته اشاره کرد و حسابداري تعهدي را امري ضروري خواند.