به گزارش افکارنیوز، در این روز بخش خانگی با مصرف ۴۷۰ میلیون مترمکعب، بیشترین مقدار مصرف را در سال ۹۳ داشته است.

سال گذشته ۱۷۳ میلیارد و ۷۷۶ میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف شد که سهم بخش خانگی از این مقدار، ۹۰ میلیارد و ۸۸۵ میلیون مترمکعب بوده است.

چهاردهم خرداد به عنوان یکی از روزهای گرم سال، ۱۰۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف شده که این مقدار کمترین مقدار مصرف در سال ۹۳ است.

پارسال بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل شد و در چهارم مرداد این بخش شاهد تحویل ۲۳۰ میلیون مترمکعب بود که این مقدار بالاترین مصرف در سال ۹۳ است.

بخش صنايع نيز به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در سال گذشته ۳۲.۵ ميليارد مترمکعب دريافت کرده که اين مقدار بيش از ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن افزايش داشته و در پنجم مهر سال ۹۳ اين بخش بيش از ۱۰۲ ميليون مترمکعب گاز مصرف کرده است.