به گزارش افکارنیوز، نوربخش با رد برخی اظهارنظرها مبنی بر لزوم داشتن مجوزهای قانونی کارگاه ها به عنوان شرط اصلی برای پوشش بیمه کارگران گفت: بر اساس قانون کار، هر کارگری که حتی یک روز در کارگاهی مشغول به کار شود، می بایست زیر پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.
فیلم مدیرعامل تامین اجتماعی تنها شرط بیمه کارگران را ارائه فهرست از سوی کارفرمایان دانست و افزود: اگر محلی به عنوان کارگاه تلقی شود، هر فردی که در آنجا کار می کند، باید در فهرست ارائه شده کارفرمایان به بیمه باشد.