به گزارش افکارنیوز، آمار مقدماتی تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری نشان می دهد که ۴ هزار و ۷۶۲ تن کالا به ارزش ۶۲۱۷۸ میلیارد ریال معادل ۲۲۰۹ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.

صادرات کشور در فروردین ماه سال گذشته از نظر وزنی ۵ هزار و ۸۷۴ تن به ارزش ۵۴۷۵۹ میلیارد ریال معادل ۲۱۵۹ میلیون دلار بوده است. عمده صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده است.

همچنین در فروردین ماه امسال هزار و ۹۱۹ تن کالا به ارزش ۵۵۳۰۹ میلیارد ریال معادل ۱۹۷۱ میلیون دلار به کشور وارد شده است. میزان واردات کشور در فروردین ماه سال گذشته به لحاظ وزنی ۲۶۹۱ هزار تن و ارزش ریالی آن ۶۳۳۶۵ میلیارد ریال معادل ۲۵۶۳ میلیون دلار بوده است.

چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و هند ۵ کشور اصلی مبداء واردات به کشوردر فروردین ماه سال جاری بوده است. عراق، چین، افغانستان و ترکمنستان بالاترین تراز تجاری مثبت طی فروردین ماه را داشته اند به نحوی که ارزش صادرات ایران به عراق در این ماه ۳۷۵ میلیون دلار در مقابل ۳ میلیون دلار واردات بوده است.

همچنین ۶۴۱ میلیون دلار کالای تولید داخل در فروردین ماه به کشور چین صادر و ۴۴۹ میلیون دلار نیز واردات انجام شده است. در مورد افغانستان ۱۴۵ میلیون دلار ارزش صادرات کالای ایرانی و یک میلیون دلار ارزش واردات بوده است. به ترکمنستان در فروردین ماه ۵۳ میلیون دلار کالا صادر و وارداتی انجام نشده است.

بیشترین تراز تجاری منفی ایران در فروردین ماه با کشورهای کره، سوئیس، آلمان، امارات و ترکیه بوده است. ارزش صادرات ایران به کره در فروردین ماه ۱۴ میلیون دلار و واردات ۱۸۸ میلیون دلار بود. به سوئیس صادراتی انجام نشده ولی ۱۰۲ میلیون دلار کالا واردشد. همچنین به آلمان ۹ میلیون دلار کالا صادر و ۱۰۴ میلیون دلار واردات انجام شد.

طی فروردین امسال ۳۳۳ میلیون دلار کالا به امارات صادر و ۳۹۹ میلیون دلار نیز واردات داشته ایم. به ترکیه ۱۳۴ میلیون دلار صادرات و ۱۸۴ میلیون دلار واردات انجام شد.