به گزارش افکارنیوز، راشاتودی اعلام کرد: رئیس جمهور روسیه با امضای سندی، به صورت قانونی به شرکت های خصوصی اجازه حضور در بخش اکتشاف و توسعه میادین نفتی در دریای بالتیک را صادر کرد.

بر اساس این مجوز، از این پس شرکت‌های خصوصی نیز می توانند در دریای بالتیک اقدام به اکتشاف نفت کرده و درصورت اکتشاف نفت اقدام به توسعه میدان آن کنند.

تا پیش از این تنها شرکت های دولتی با سابقه حفاری بیش از ۵ سال اجازه اکتشاف نفت در دریای بالتیک را داشتند و تا کنون تنها دو شرکت بزرگ روسنفت و گازپروم روسیه توانسته بودند در این دریا فعالیت کنند.

طی ماه گذشته شرکت دولتی روسنفت، وزارت انرژی روسیه را به لابی با شرکت‌های خصوصی برای حضور در دریای بالتیک متهم کرده بود. روسنفت اعلام کرده است که این لابی از سوی شرکت لوک اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی غیر دولتی روسیه، صورت گرفته است.

پیشتر در سال ۲۰۱۲ تعدادی از شرکتهای نفتی و گازی خصوصی روسیه از رئیس جمهور این کشور خواسته بودند تا راه را برای ورود شرکت های خصوصی به بخشی از منابع انرژی این کشور هموار کند. این شرکت ها اعلام کرده بودند در صورت عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت انرژی، اکتشاف نفت با کاهش سرعت مواجه خواهد شد.