به گزارش افکارنیوز، محمد کشتی آرای با اشاره به گذشته یک هفته از انتشار اخبار نرخ های جدید سود بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: اخبار کاهش نرخ‌های سود بانکی تاکنون هیچ تاثیری بر بازار سکه و طلا نداشته است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، دلیل عدم تاثیری گذاری نرخ‌های جدید بر بازارهای موازی سکه و ارز را میزان اندک کاهش نرخ‌های سود اعلام کرد و افزود: حتی اعلام خبر کاهش نرخ‌های سود هم باید بر بازار سکه و طلا تاثیر می گذاشت اما چنین اتفاقی نیفتاد.

وی با اشاره به اجرای مصوبه از فردا چهارشنبه اظهارداشت: به نظر نمی رسد اجرایی شدن مصوبه کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده ها هم تاثیری بر این بازارها داشته باشد و باعثخروج سپرده ها از بانک‌ها شود.

کشتی آرای با بیان اینکه نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی از نرخ تورم بالاتر است و به همین دلیل هنوز سپرده گذاران برای سپرده گذاری در بانک‌ها راغب هستند، تصریح کرد: سپرده گذاری در بانک‌ها سودده است.

وی گفت: در حال حاضر به دلیل عدم نوسانات در بازار طلا چه در داخل و چه در خارج از کشور این بازار برای سرمایه گذران جذاب نیست.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از کاهش سرمایه گذاری ها در بازار سکه به دلیل کاهش سوددهی خبرداد و افزود: نوسانات بازارهای طلا و سکه به شدت کاهش یافته است.

کشتی آرای با اشاره به اینکه پولها همواره به سمت بازارهای سودده حرکت می کنند، بیان کرد: به دلیل اینکه سوددهی در بازار طلا کاهش یافته است، پولها کمتر به سمت این بازار هدایت میشوند.