به گزارش افکارنیوز، هر چه به جنوب شهر نزدیک‌تر، متراژ ملک‌ها کمتر می‌شود، هر چه متراژ پایین آید، قیمت واحد نیز کاهش می‌یابد و هر چه قیمت ملک ارزان‌تر باشد، با قیمت پایین‌تری رهن و اجاره داده می‌شود.

اکثر واحدهای آپارتمانی در جنوب تهران با متراژهای زیر ۷۰ متر ساخته می‌شوند و با توجه به اینکه قیمت مسکن در جنوب تهران ارزان‌تر از سایر نقاط است، کسانی که به دنبال ارزان‌ترین ملک‌ها برای رهن و اجاره هستند، این نقاط را برای زندگی انتخاب می‌کنند. آپارتمان‌هایی ۴۰متری در شهرری و نازی‌آباد به ترتیب با قیمت‌های، ۱۶ و ۱۹ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شوند، که با توجه به اینکه هر یک میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه است، در واقع این واحدها ماهانه ۴۸۰ و ۵۷۰ هزار تومان اجاره داده می‌شوند.

قیمت برخی از واحدهای جنوب تهران

محله

متراژ

سن‌بنا

رهن کامل(تومان)

نازی‌آباد

۴۰

-

۱۹, ۰۰۰,۰۰۰

امیریه

۴۰

۶

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

شهر ری

۴۰

-

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

خیام جنوبی

۴۳

۴

۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

محلاتی

۴۵

۹

۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

امیریه

۴۶

۱۲

۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

خیام جنوبی

۵۰

۴

۳۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۷شهریور

۵۰

-

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

میدان منیریه

۵۳

۱۰

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

خیام جنوبی

۵۶

۴

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

میدان قیام

۶۷

-

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

شوش

۶۷

نوساز

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

منیریه

۷۰

۱۰

۵۰,۰۰۰, ۰۰۰

افسریه

۷۲

۴

۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

افسریه

۸۶

۱

۵۰,۰۰۰, ۰۰۰