به گزارش واحد مرکزی خبر ، این سد آخرین حلقه از مجموعه سدهای ساخته شده بر روی رودخانه کارون است و از شاهکارهـای مهندسی کشور به شمار میرود .

عمیق‌ ترین دیوار آب‌ بند در میان سدهای خاکی جهان، بلندترین سد خاکی کشور با ظرفیت ذخیره سازی ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب، بزرگترین مخزن آبی کشور پس از کرخه، تولید بیشترین میزان انرژی برق آبی در میان نیروگاه‌های برق آبی کشور، دارای سیستم منحصر به فرد آب‌بندی ترکیبی دیوار آب بند و پرده آب بند، نقش تعیین‌کننده در افزایش قدرت مانور سدها و نیروگاه‌ های بالادست از ویژگی های این سد می باشد که به دست متخصصان داخلی ساخته شده است.

این سد با ۲۷ کیلومتر تونل همچنین بزرگترین تونل‌های آب‌ بر نیروگاه‌های آبی در کشور را به لحاظ طول و سطح مقطع دارد.

ساخت این سد از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و روند ساخت آن در دهه ۱۳۸۰ شتاب گرفت. با بهره برداری از سد گتوند علیا علاوه بر تضمین آب دشت خوزستان و پایداری شبکه برق کشور، آب آشامیدنی شهرهای گتوند، شوشتر، ملاثانی، اهواز و آب کشاورزی ۲۰۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی تامین می شود.

طرح سد و نیروگاه آبی گتوند علیا در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از مصب رودخانه کارون، در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان گتوند و ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر ساخته شده است.

برای ساخت این سد با ارتفاع از پی ۱۸۰ متر و طول تاج ۷۶۰ متر بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

طول دریاچه این سد ۹۰ کیلومتر و مساحت آن ۹۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع است و ۲۴۴ متر بالاتر از سطح دریا قرار دراد.

تولید انرژی برق‌آبی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ گیگاوات ساعت در سال، کنترل سیلاب‌های فصلی رودخانه کارون و آب ‌های خروجی از سد‌های بالا دست، تنظیم آب کشاورزی پایین‌ دست و ایجاد جاذبه‌های گردشگری از اهداف ساخت این سد است.

آبگیری این سد در ۴ مرحله اجرا می شود.

در مرحله اول به مدت سه ماه، سد، حداکثر تا تراز ۱۴۰ آبگیری می شود؛ در این تراز ۲۸۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره می شود.

در این مرحله قرار است ضمن کنترل تمام موارد فنی طرح با استفاده از بهترین و کامل ترین تجهیزات روز دنیا، کیفیت آب تمام نقاط مخزن سد و اعماق آن کنترل و آزمایش شود.

مرحله دوم تا تراز ۱۶۰ و مرحله سوم نیز تا تراز ۱۸۵ آبگیری خواهد شد، تراز نرمال سد نیز ۲۳۰ است که تا سال آینده آبگیری می شود.

ساحل سازی برای این سد به طول ۳۰۰ کیلومتر از دیگر ویژگی های این طرح ملی است که به توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان کمک شایان توجهی خواهد کرد.

طرح سد و نیروگاه گتوند علیا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۱۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

در سد گتوندعلیا حدود۸۰ میلیون متر مکعب عملیات خاکی انجام شده که بیش از ۳۲ میلیون متر مکعب آن خاکریزی بدنه سد بوده است.

در مجموع اشتغالزایی ، ایجاد جاذبههای گردشگری ، افزایش ظرفیت برقآبی کشور ، رشد صنعت و تکنولوژی برقآبی ، افزایش قدرت عمل و ارتقای مشاوران و پیمانکاران داخلی ، فعال نمودن کارخانه های سازنده تجهیزات انرژی ، ارتقای جایگاه بینالمللی کشور با توجه به ارتقای صنعت آب و برق کشور ، محرومیتزدایی غیرمستقیم از طریق رشد منابع برق کشور ، ایجاد منبع بزرگ آبی جهت استفاده و بهرهبرداریهای مختلف از قبیل شرب ، آبیاری زمینهای کشاورزی،گسترش صنعت ماهیگیری و ایمن نمودن زمینهای پاییندست در مقابل سیلابهای مخرب رودخانه کارون از مهمترین مزایا و آثار اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سد گتوند علیا است .