به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به ۱۸ ازدیبهشت ماه ۹۴ اعلام کرد که براساس آن نرخ ۵ گروه افزایش و قیمت سه گروه کاهش یافت و نرخ سه گروه دیگر ثابت ماند.

براساس اعلام بانک مرکزی در هفته مذکور نرخ لبنیات ۰.۱، برنج ۰.۱، حبوب ۱.۳، سبزی های تازه ۸.۷ و قندو شکر ۰.۵ درصد افزایش و قیمت تخم مرغ ۱.۸، میوه های تازه ۰.۱ و گوشت مرغ ۰.۷ درصد کاهش داشته است. نرخ گوشت قرمز، چای و روغن نباتی در هفته منتهی به ۱۸ اردیبهشت ماه سال تغییری نکرد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۳.۱ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۸ درصد کاهش یافت و شانه ای ۶۶ تا ۹۰ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گرو ه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود معادل داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود معادل ۱.۴ درصد، لوبیا سفید ۲.۱ درصد و لوبیا قرمز ۰.۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۱ تا ۶.۴ درصد افزایش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری طالبی عرضه نمی شد ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعداد ی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبز ی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز تخم لبنان معادل ۰.۳، طالبی ۱۳.۱و هندوانه ۱.۸ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ تا ۳.۲ درصد کاهش داشت.

در گروه سبزی های تازه بهای بادنجان معادل ۱.۵ درصد، کدو سبز ۶.۶ درصد و لوبیا سبز ۲.۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۲۲.۱ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت مرغ معادل ۰.۷ درصد کاهش داشت. قیمت گوشت گوسفند وگوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰.۲ و شکر ۰.۸درصد افزایش یافت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات یک ساله

همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ لبنیات۱۴ درصد، برنج ۸.۱ درصد، حبوب ۷.۱ درصد، میوه های تازه ۵۶ درصد، سبزی های تازه ۲.۵ درصد، گوشت قرمز ۶.۸ درصد، قند و شکر ۲.۵ درصد و چای ۸.۱ درصد در یک سال گذشته افزایش یافت.

نرخ تخم مرغ نیز طی یک سال گذشته ۲.۱ درصد، گوشت مرغ ۱۳ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد کاهش داشته است.