به گزارش واحد مرکزی خبر ، عبدالرضا شیخ الاسلامی که به مناسبت روز کارآفرینی (ششم مرداد) در رادیو اقتصاد گفت و گو می کرد ، افزود : همه دستگاه ها و مردم ، مخاطب کارآفرینی هستند و وزارت کار هم در سال های اخیر برای ترویج فرهنگ کارآفرینی جشنواره ملی کارآفرینی را برگزار کرده است.

شیخ الاسلامی گفت: ایجاد سازمان نظام کارآفرینی در کشور که شبیه نظام پرستاری و نظام پزشکی است در دستور کار قرار دارد که با حضور کارآفرینان اداره خواهد شد.

وی افزود: ایجاد دفتر توسعه کارآفرینی هم در شورای عالی اشتغال تصویب شده است که به منظور ارائه خدمات مشاوره، اطلاع رسانی و کارآفرینی در استان ها ایجاد می شود و بیشترین نقش را مردم در آن خواهند داشت و محور اداره امور این دفاتر و مراکز مردم خواهند بود.

وزیر کار از انتشار دانشنامه کارآفرینی در دو جلد در یک سال اخیر خبر داد که مؤسسه کار و تأمین اجتماعی(وابسته به وزارت کار) تهیه کرده است و گفت: این دانشنامه در دنیا نظیر ندارد و کتاب سال شناخته شده است.

وی همچنین از تلاش برای راه اندازی بازار مجازی بورس ایده های کارآفرینی خبر داد و افزود: نقشه جامع کارآفرینی هم در کنار بانک اطلاعات کارآفرینی تهیه می شود.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه کارآفرین از حداقل ها، ‌ همه چیز می سازد و پیشرفت می کند، گفت: در مرحله ای که قرار است این ایده، تجاری سازی شود و به تولید انبوه برسد، حمایت های مالی هم پیش بینی شده است.

وی تأکید کرد: کارآفرینی علاوه بر حوزه اقتصاد در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی هم مورد توجه است و مسیر پیشرف کشور را هموارتر می کند، همه به این باور رسیده اند که کارآفرینی جزو مهمترین، کلیدی ترین، موثرترین و ارزشمندترین راهبرد و روش برای توسعه جوامع انسانی است و ما هم با اجرای طرح های مختلف از جمله بزرگداشت کارآفرینان و ترویج کارآفرینی امیدواریم این موضوع بیش از پیش در میان مردم و مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

شیخ الاسلامی افزود: اگرچه کارآفرینی بیشتر از سوی اقتصاددانان و در حوزه اقتصاد مانند ایجاد بنگاههای اقتصادی و راه اندازی کسب و کار تبیین شده است اما مفهوم کارآفرینی به این حوزه محدود نمی شود بلکه در همه عرصه هایی که نیروی انسانی حضور دارد و فعالیت می کند باید به دنبال توسعه کارآفرینی باشیم چون مؤثرترین راهبرد برای پیشرفت محسوب می شود.

وزیر کار گفت: مفهوم واقعی کارآفرینی به معنی خلاقیت، نوآوری و ایجاد روش جدیدی است که ابتدا در ذهن فرد کارآفرین خلق و در ادامه به پدیده جدید، محصول تازه، اختراع و روش جدید تبدیل می شود که در مقایسه با روش های موجود؛ مؤثرتر، مفیدتر، آسان تر، ارزان تر و با کیفیت بالاتر است.

شیخ الاسلامی گفت: این ایده در ادامه، تجاری سازی می شود و به تولید انبوه می رسد و ارزش افزوده ای که ایجاد می کند ممکن است گاهی تا صدها برابر افزایش یابد.

وی افزود: این همان راه کلیدی و میان بر است که مسیر پیشرفت و توسعه را هموارتر، ‌کوتاه تر و سریع تر می کند.

وزیر کار با بیان اینکه کارآفرینی در حوزه اقتصاد نمود بیشتری دارد، گفت: اقتصاددان ها به توسعه نظریه های کارآفرینی بیشتر توجه و از ترویج آن استقبال کرده اند.

شیخ الاسلامی افزود : به همین خاطر مردم کارآفرینی را با ایجاد بنگاه اقتصادی و راه اندازی کسب و کار تازه ، یکسان می دادند که این طور نیست، بلکه کارآفرین فردی است در هر حوزه ای اعم از اقتصادی ، فرهنگی و هنری و سایر فعالیتهای اجتماعی با نوآوری و خلاقیت خود ؛ روش جدید و ابزار نوینی را معرفی می کند که انجام کارها را با شتاب و موفقیت بیشتری همراه می کند.