به گزارش افکارنیوز، محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی، با اشاره به ثبات قیمت موادغذایی در بازار گفت: فقط برنج ایرانی و عدس خارجی افزایش قیمت داشته‌اند که قیمت برج ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه طبق بخش نامه دولت افزایش قیمتی نباید رخ دهد، افزود: در نیمه‌ اول سال طبق بخش‌نامه دولت شاهد افزایش قیمتی نخواهیم بود.

رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تصریح کرد: البته بعضی از محصولات که افزایش قیمت داشته‌اند به این دلیل بود که مجوز آن را در سال قبل دریافت کرده بودند.

وی با اشاره به افزایش هزینههای تولیدکنندگان مانند مالیات، دستمزد و سایر هزینهها گفت: دولت قول داده از یارانه تولید سهمی را به تولیدکنندگان بدهد تا این عدم افزایش قیمت محصولات جبران شود.