به گزارشافکارنیوز، شاید یکی از عجایب اقتصاد نفتی ایران این نکته باشد که کشورمان علی‌رغم دارا بودن یکی از بزرگترین ذخایر انرژی‌های فسیلی اعم از نفت و گاز در جهان، واردکننده بزرگ یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی یعنی بنزین است.

کشورهایی مانند هند و کره جنوبی نفت ایران را می‌خرند و پس از پالایش، ‌ بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی را صادر می‌کنند. در بسیاری موارد ایران، بنزین تولید شده از نفت خود را از این کشورها وارد کرده است.

در حالی در اردیبهشت ماه ۹۴ رکورد واردات بنزین بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شکست که قیمت هر تن بنزین با کیفیت یورو ۴ در بازار خلیج فارس حدود ۷۰۰ دلار بوده است. در این بین واسطه‌های واردات بنزین، ‌ هر تن بنزین فاقد شاخصه‌های یورو را ۴ تا ۵ دلار گران‌تر از قیمت یورو ۴ خلیج‌فارس به ایران فروخته‌اند. کمترین قیمت ثبت شده بنزین با توجه به سقوط قیمت نفت در زمستان سال ۹۳ حدود ۶۰۰ دلار در هر تن بوده است.

بر اساس این گزارش در سال‌های اخیر کمترین میزان واردات بنزین در سال ۹۱ با ۱.۵ میلیون لیتر در روز و بیشترین آن در سال ۹۴ با ۷.۹ میلیون لیتر در روز ثبت شده است.

کمترین متوسط سالانه قیمت ثبت شده برای بنزین وارداتی در بازار خلیج‌فارس در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ با ۹۶۳ دلار در هر تن و بیشترین قیمت نیز در سال ۹۰ با ۱۰۱۴ دلار در هر تن ثبت شده است. بر اساس این گزارش در سال ۹۳ ارزش کل بنزین وارداتی بالغ بر ۱ میلیارد دلار بوده است.

جدول میزان و قیمت بنزین وارداتی

سال

میزان واردات

(میلیون لیتر در روز)

قیمت

(تن)

قیمت

(لیتر)

ارزش بنزین وارد شده در هر روز ارزش بنزین وارد شده در سال
۹۰ ۴.۸۵

۱۰۱۴ دلار

۷۵ سنت ۳ میلیون و ۶۳۷ هزار دلار ۱ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار
۹۱ ۱.۵

۱۰۰۴ دلار

۷۴ سنت ۱ میلیون و ۱۱۰ هزار دلار ۴۰۵ میلیون دلار
۹۲ ۳.۶ ۹۶۳ دلار ۷۱ سنت ۲ میلیون و ۵۵۶ هزار دلار ۹۳۲ میلیون دلار
۹۳ ۴.۵۶ ۸۹۰ دلار ۶۶ سنت ۳ میلیون دلار ۱ میلیارد دلار
۹۴ ۷.۹ ۶۸۰ دلار ۵۰ سنت ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار دلار - - - - - - - - - - - -

همچنین تولید بنزین در سال‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها از ۴۶ میلیون لیتر در روز سال ۸۹ به رکورد ۶۷.۵ میلیون لیتر در سال ۹۲ رسید و در سال ۹۴ به ۶۴ میلیون لیتر در روز کاهش یافت.

جدول میزان تولید بنزین

سال

میزان تولید

(در روز)

۸۹ ۴۶ میلیون لیتر
۹۰ ۵۲ میلیون لیتر
۹۱ ۶۰.۲ میلیون لیتر
۹۲ ۶۷.۵ میلیون لیتر
۹۳ ۶۴.۵ میلیون لیتر
۹۴ ۶۴ میلیون لیتر

میزان مصرف بنزین در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب ۶۸.۴ و ۶۹ میلیون لیتر در روز بوده و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جلوی رشد سریع مصرف این حامل پرطرفدار انرژی گرفته شده است.