سیدحمید حسینی که از فعالان حوزه نفت و انرژی است دیروز در نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران گفت: سال گذشته من در مورد بنزین های بی کیفیت داخلی که باعث آلودگی می شد حرف زدم و انتقاد کردم. وزارت نفت هم بلافاصله از من به دادگاه انقلاب شکایت کرد

حسینی هم چنین افزود: «من از این شکایت استقبال کردم چرا هم مستندات و مدارک کافی داشتم و هم می توانستم در دادگاه حرفم را بزنم اما در نهایت خودشان شکایتشان را پس گرفتند».


این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به ملاقات سال قبل خود با رییس سازمان زندان ها نیز اشاره کرد و گفت: برای ملاقات یک همکارقدیمی در هیأت نمایندگان اتاق تهران به زندان اوین رفتم و متوجه شدم این سازمان برای گرمایش زندان ها در فصل زمستان دچار کمبود سوخت شده است. بودجه سازمان هم به انتها رسیده بود. با هماهنگی رییس سازمان زندان ها به سازمان پخش و پالایش رفتم و با مذاکرات بسیار موفق شدیم برای این سازمان سوخت یارانه ای بگیریم تا سازمان بتواند زندان ها را در زمستان گرم نگه دارد.