به گزارشافکارنیوز،ارزش ریالی گندم خریداری شده ۱۱۸۲۸۲۶۷ میلیون ریال بوده که تاکنون مبلغ ۱۱۷۰۶۶۵۱ میلیون ریال آن به کشاورزان پرداخت شده است.

استان های خوزستان با ۶۹۳ هزار و ۷۱۴ تن، فارس با ۱۰۴ هزار و ۲۰۴ تن، ایلام با ۷۱ هزار و ۴۲۷ تن و کرمان با ۶۸ هزار و ۴۲۶ تن تاکنون بیشترین میزان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری کرده اند.

گفتنی است که نیاز کشور به گندم سالانه در حدود ۱۱میلیون تن است.