به گزارشافکارنیوز،عیسی امامی از توافقات اولیه برای افزایش کمتر از ۵ درصدی قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا و کمتر از ۲ درصدی محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو در آخرین جلسه شورای رقابت خبرداد.

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه این پیش بینی های اولیه پس از بررسی اطلاعات شرکت های مذکور به صورت میانگین تعیین شده است، افزود: قرار است هزینه های خودروسازان راستای آزمایی شود.

وی با تاکید بر اینکه در جلسه مذکور هیچگونه افزایش یا کاهش قیمتی به تصویب نرسیده است، گفت: اطلاعات مربوط به نرخ تورم بخشی خودروها از بانک مرکزی و نمره کیفیت از سازمان بازرسی دریافت و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با ذکر این مطلب که سایپا مدعی است قراردادهای خود را براساس یورو تنظیم کرده و پرداختی ها را با نرخ دلار انجام داده است که این موضوع برای شورای رقابت دارای ابهام است، تصریح کرد: قرار است اطلاعات سایپا در جلسه آتی شورا بررسی بیشتری شود.

امامی با اشاره به نمرات منفی برخی از محصولات ایران خودرو بر اساس گزارش سازمان بازرسی و استاندارد، خاطرنشان کرد: این درحالی است که خودروسازان درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه کرده اند.

مصوبات جلسه دیروز شورای رقابت بدین شرح است:

دویست و بیست و یکمین مصوبه شورای رقابت مورخ ۳۰/۲ / ۱۳۹۴

موضوع جلسه: گزارشی از تشخیص و شناسایی بازارهای با دامنه تمرکز شدید؛ بررسی اطلاعات رسیده از بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد در خصوص خودرو.

دویست و بیست و یکمین جلسه شورای رقابت با حضور ۸ نفر از اعضاء شورا و دو نفر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۴ برگزار شد و موارد زیر مطرح گردید:

۱. گزارش کارشناسان مرکز ملی رقابت در خصوص تشخیص و شناسایی بازارهای با دامنه تمرکز شدید و پاسخ به سؤالات اعضای محترم شورای رقابت،

۲. گزارش کارشناسان مرکز ملی رقابت در خصوص اطلاعات رسیده از بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد در خصوص خودرو و بحث و بررسی توسط اعضای محترم شورای رقابت؛ ادامه بحث در جلسه آتی شورا.