به گزارشافکارنیوز،تصاویر زیر، یک دستگاه خودروی بی‌ام‌و مدل i۸ را نشان می‌دهد که ادعا شده در گمرک بندرعباس است.


این خودروی خاص، به علت نایاب بودن، در بازار ایران بیش از سه میلیارد قیمت‌گذاری شده است.

نیزعکس دوم نیز تصویری از این مدل خودرو را در یکی از شهرهای اروپایی، از زاویهای دیگر نشان میدهد.