به گزارش افكار مدیر بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی سایپا گفت: از ابتدای سال ۹۴ گروه خودرو سازی سایپا جهت ارتقاء کیفی و دانش فنی شبکه نمایندگی های خود، اقدام به ایجاد طرح حامی کرده است.

فروزان مهر افزود: گروه خودروسازی سایپا در راستای ایجاد انگیزه و حمایت هر چه بیشتر از شبکه نمایندگی های گروه خودرو سازی سایپا و به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان در سراسر کشور اقدام به اجرای این طرح کرده است.

وی اظهار داشت: طرح حامی در قالب حمایت از نمایندگی ها و مشتریان و به منظور توزیع مناسب و سریع تر خودروهای این گروه خودروساز اجرا خواهد شد.

مدیر بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی سایپا تصریح کرد: این طرح در دو سطح شبکه نمایندگی ها با هدف ارتقا خدمت رسانی و افزایش سطح دانش مدیران فروش و کارگزاران انجام می شود.

وی افزود: طرح حامی برای آن دسته از نمایندگانی که به طور بالقوه پتانسیل رشد فروش و توسعه را دارند، منجر به افزایش درآمد آنان خواهد شد و همچنین جهت حفظ بازار و افزایش سرمایه گذاری و توسعه نمایندگان عالی رتبه این گروه در بالاترین سطح کیفی نمایندگی ها می باشد.

مدیر بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی سایپا در پایان گفت: با آغاز این طرح، به زودی شاهد تاثیر آن در سطح جامعه و افزایش رضایت مشتریان خواهیم بود.