به گزارش افکارنیوز، نرخ سوخت هواپیماهای مسافری هر لیتر به ۶۰۰ تومان افزایش یافت. براین اساس طبق بخشنامه دولت از ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۵ خرداد دولت نرخ بنزین هواپیماهای مسافری را ۱۰۰ تومان افزایش داد.

گفتنی است که پیش از این نرخ سوخت هواپیماهای مسافری هر لیتر ۵۰۰ تومن بود. به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی این نرخ هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد در حالیکه نرخ بلیت همچنان تکلیفی از سوی دولت تعیین می‌شود.