به گزارشافکارنیوز، آرمان خالقی درباره تاثیر گرانی اخیر سوخت بر صنعت کشور، اظهار کرد: سوختی نظیر بنزین به طور مستقیم مورد استفاده صنایع نیست و گرانی آن به طور غیر مستقیم و با توجه به نوع کالا بر روی قیمت تمام شده تاثیرگذار است.


وی ادامه داد: هر گرانی که در کشور رخ می‌دهد در هر بخشی بر روی قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار است اما نوع این اثرگذاری به طور مستقیم و غیر مستقیم بسته به نوع کالا متفاوت است.

خالقی با بیان این که در مورد گرانی سوخت باید میزان اثر و واکنش بازار را مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین زیاد نیست اما این موضوع آثار روانی دارد و همین آثار روانی باعثمی‌شود افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ بنزین تاثیر مستقیم به جای بگذارد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن در ادامه با تاکید بر این که ممکن است افزایش قیمت سوخت در هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های عمومی خانوار تاثیرگذار باشد ولی در کل بر قیمت تمام شده تاثیر چندانی ندارد، بیان کرد: در بخش صنعت گرانی بنزین تاثیر مستقیم ندارد و جز گرانی حمل‌ونقل نمی‌توان به مورد دیگری اشاره کرد که مستقیم تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: البته حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا گران‌تر می‌شود و همین موضوع باعثافزایش قیمت تمام شده کالا به طور غیر مستقیم خواهد شد. در این شرایط کالاهایی با حجم زیاد و با وزن کمتر با افزایش قیمت سوخت گران‌تر شده و کالاهای با حجم کم و وزن زیاد کمتر از گرانی بنزین متاثر می‌شوند.

خالقی با بیان این که به طور مثال الیاف حجیم شده حجم زیاد و وزن کمی دارند و در این روند هزینه بیشتری برای حمل‌و‌نقل این کالاها باید پرداخت شود، گفت: اما میلگرد‌های ۱۸ تنی که وزن زیادی دارند چون حجم کمتری دارند کمتر بر قیمت حمل‌ونقل آنها افزوده می‌شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن در پایان با بیان این که به هر حال باید موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها به سرانجام برسد و یکبار برای همیشه قیمت‌ها در ایران به فوب خلیج فارس و قیمت‌های جهانی نزدیک شود، گفت: اما این به شرطی است که شرایط برای تولید کنندگان در ایران نظیر شرایط رقبای آنها در جهان شود، در این فرایند هزینه‌های تحمیل شده به تولیدکنندگان باید کم شود و اتفاقات مشابه دیگر رخ دهد.